Onderling afgestemde systeemlay-out

Profiteer van de ervaring van een systeemintegrator met een jarenlange ervaring. Markoverzicht en een brede keuze aan leveranciers zorgen voor de keuze van de best mogelijke componenten.


De juiste richting bepalen

De keuze van de juiste componenten bepaalt, hoe snel een project de eindstreep haalt en hoe robuust de gekozen oplossing zal zijn. Daarom is voor ons een regelmatige en goede gedachtewisseling met onze klanten van belang — van het begin af aan. Hiermee zorgen wij ervoor, dat technische problemen zeer vroeg in de ontwikkelingsfase worden gesignaleerd en verholpen. Met deze werkwijze garanderen wij u een laag risico en bovendien worden onnodige kosten vermeden.

De volgende componenten stemmen wij voor u op elkaar af:

  • Camera & optische technologie
  • Constructieve bijzonderheden
  • Kabels & interfaces
  • PC-keuze alsmede cyclus- en uitvoeringstijden
  • Sensor- en actuatortechnologie

Project Image


Stap voor stap naar het optimale concept

In de regel gaan wij zo te werk, dat wij na het registreren van alle eisen een eerste aanzet voor de oplossing testen en u daarna de resultaten presenteren. Na deze gedachtewisseling wordt vervolgens het voorstel iteratief met u verfijnd, tot u met het totale concept tevreden bent. In de volgende stap wordt uw gewenste concept dan gerealiseerd.